Reklamace - nemrut.cz

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy:

1. V případě, že z jakéhokoliv důvodu nejste se zbožím spokojeni, jednoduše nás informujte po obdržení zásilky (telefonicky, emailem). 

2. Zboží nám zašlete zpět, aby do 14ti dnů od Vašeho oznámení přišlo na naši adresu.

3. Zabalte reklamované zboží, na krabici napište tento kód: 90574675 a zaneste do nejbližší Zásilkovny, která nám zboží zašle zpět a veškeré náklady na přepravu hradíme my.

4. Pokud bude zboží zasláno jiným způsobem, než který je uvedený výše, eshop si vyhrazuje možnost neuhradit celé poštovné.

5. Zboží musí být zasláno s reklamačním listem. 

6. Neposílejte zboží na dobírku – takto zaslané zboží nebudeme akceptovat.

Zmíněná záruka se vztahuje na všechny produkty nabízené v našem eshopu. Výjimku tvoří zboží charakterizované trvanlivostí - balená káva a čaj. Výjimku tvoří také zboží jevící viditelné známky poškození.

Formulář:

Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:

Můj telefon a e-mail:

 

Jméno a příjmení podnikatele: Martin Hora

IČ podnikatele: 02221519

Adresa podnikatele:

Hlavní třída 1030/41

708 00, Ostrava - Poruba

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Vážení,

dne ……… jsem prostřednictvím vašeho e-shopu Nemrut.cz s vámi uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo zboží značky ……… (identifikace zboží). Toto zboží jsem převzal/a dne ………

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl/a jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Zboží vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……… korun a ……… korun za poštovné ve prospěch mého bankovního účtu č. ………, nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

S pozdravem
 

..............................................

(vlastnoruční podpis)

Uplatnění reklamace:

Reklamační formulář si stáhněte a vytiskněte.